dobrodošlinaportaluvicev

prva stran
pomoč
novo
statistika
kazaloxxx

daveknamoškost

//vici/ženske+xxx/davek
na konec


Davek na moškost

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS


Obvestilo o povečanju obdavčitve vseh davkoplačevalcev moškega spola. S 1. 1. 2003 je bil uveden t.i. davek na moškost. Razlog, da izstopajoči moški organ do sedaj ni bil obdavčen, je predvsem v tem, da je več kot 99 % časa neaktiven. Kljub temu se je Vlada Republike Slovenije zaradi visokega proračunskega primanjkljaja morala odločiti za uvedbo tega davka.

Davčno obveznost bo ugotavljal pristojni davčni organ in sicer glede na velikost organa davčnega zavezanca. Uporabljena bo spodaj navedena progresivna davčna lestvica:
Od 23 do 30 cm - LUKSUZNI RAZRED, davek 100.000,00 SIT
Od 18 do 23 cm - PRIVILIGIRANI RAZRED, davek 50.000,00 SIT
Od 13 do 18 cm - DOBRO STOJEČI RAZRED, davek 20.000,00 SIT
Od 7 do 13 cm - OGROŽENI RAZRED, davek 10.000,00 SIT

OPOMBA:
Vsi davčni zavezanci moškega spola bodo morali oddati obrazce za napoved davka na moškost do 31. marca vsako leto skupaj z obrazcem za napoved dohodnine.

Vsak davčni zavezanec z več kot 30 cm dolžine organa bo obravnavan individualno in mu bo davek odmerjen za vsako uporabo organa posebej (uporaba za uriniranje ni obdavčena).
Davčni zavezanci z dolžino manjšo kot 7 cm so davka na moškost oproščeni in jim ni treba oddajati napovedi davka na moškost, prosimo pa jih, da na DURS ne vlagajo zahtev po podaljšanju!


S spoštovanjem!

Davčna uprava Republike Slovenije

//vici/ženske+xxx/davek
na začetek

iskalnik


 poišči


04/06/2020
odstranjene neuporabljane funkcije


Avtorska pravica © 2000-2023 TineL Studio vici. Pravice pridržane. Pogoji uporabe. Izjava o zasebnosti.
Izdelava, oblikovanje, urejanje in gostovanje: TineL Studio.
TineL Studio vici, različica 6.3
vici@tinelstudio.net